स्तवन

Chaar din ki jindgi

Paani ki bund

Apne apne karmo ke phal

Nav ka kinara

Purusharth Karta Chal